TIKI TREILER

Tiki Treiler lanserades år 1990 och tillverkas sedan starten av Bestnet AS, Estland.
Fabriken är en av de modernaste metallfabrikerna i landet.
Målet har sedan starten varit att producera vagnar av hög kvalité som lever upp till kundernas efterfrågan.
Alla modeller testas innan de kommer ut på marknaden, både på laboratorium och genom
praktiska tester.
Över 100 000 Tiki Treilers har idag blivit sålda världen över.
Galvaniseringen utförs i en av Norra Europas mest avancerade anläggningar, byggd 2009.
Processen övervakas noga och stickprover görs regelbundet för att säkerställa kvalitén.
Utvecklingen av vagnarna sker i samarbete med Tallins Tekniska Universitet.
Där vikt läggs på att finna innovativa lösningar gällande material och teknik.

I Sverige sköts agenturen från Askersund där Sverigelagret ligger vilket också bidrar till korta leveranstider av reservdelar, tillbehör och sålda släpvagnar. Tiki Treiler är ett utav Sveriges enskilt störst släpvagnsmärken sett till försäljning till slutkund.